page-2-1

Visste du att hela 70% av världens yta är täckta av oceaner och  olika hav och det är därifrån jorden kallas för den blå planeten. Av allt vatten på jorden är endast två procent sötvatten. Det betyder att 98 procent av allt vatten är saltvatten  med en genomsnittlig saltprocent på 3,5 procent. Alla haven hänger ihop på ett eller annat sätt men kan delas in i olika delområden. De kännetecknas utifrån temperatur, salthalt, djup, strömmar och näringstillstånd. Allt det här skapar den mångfald som finns på och i dessa stora ytor av vår jord. Ekosystem. korallrev, havsbottnar och polarhav skapar och delar in dessa stora ytor in i mindre delar. Här går vi dels igenom världshaven men även våra svenska hav som vi i närmaste ledet är ansvariga för.

Världshavpage-2-2

På jorden finns det vad man kallar för oceaner och bihav. De tre oceanerna man brukar dela in jorden i är Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen. Ibland brukar man även räkna vattenområdet kria Antarktis som en egen ocean det vill säga den Antarktiska Oceanen. Det största havet som täcker en tredjedel av ordensyta är Stilla havet. Alla hav har så kallade bihav. Atlanten har till exempel Medelhavet, Norra ishavet och Nordsjön som bihav. Det största uppmäta djupet återfinns i Stilla Havet och har ett djup på cirka 11 kilometer under ytan. Källan till detta är stinasmatlada som granskar haven på sin hemsida.   Det betyder att man skulle kunna stoppa ner världens högsta berg i djupet och det skulle ändå saknas cirka en tredjedel av berget upp till ytan.

page-3-head-bannerEkosystemet i alla världens hav utgör en större bredd än något annat ekosystem på jorden. Det kanske inte kommer som någon överraskning men de ursprungliga livsformerna tros ha kommit ifrån just havet inmana kontinenterna som var instabila hade formats klart. Havet är ett komplext ekosystem fyllt med liv. Samtidigt är havet ett komplext område som skiljer sig väldigt mycket. Liv finns från de varmaste temperaturerna till de kallaste som finns. Till och med bland temperaturer som är nära kokpunkten i varmvattenkällor och temperaturer under fryspunkten. Det finns liv både under och över vattnet, i de djupaste vatten till stränder och små vattendrag.

Svenska hav

Tillskillnad från de arktiska och tropiska haven hör svenska hav till de så kallade tempererade haven. Tittar vi på en världskarta kan man se de svenska haven som en vik i Atlanten eller som så kallade bi-hav som vi nämnt under världshaven. Vi delar ofta in de svenska haven i Östersjön, Finska viken, Bottniska viken, Rigabukten och Egentlige Östersjön. Dessa utgör hela Östersjön som vi kallar det i folkmun och det ligger på den östra sidan av Sverige. Den Bottniska viken består i sin tur av Bottenhavet, Norra Ålands hav och norra skärgårdshavet. Mellan bottenhavet och bottenviken hittar du Norra kvarken som egentiden tillhör Bottenviken och Bottenhavet fördelat hälften var. Klara pratar om det på sin blogg klarasgröna som ni bör besök. Norra Östersjön, Centrala Östersjön, Södra Östersjön och Gdanskbukten är de delar som utgör den egentliga Östersjön. Västerhavet bestå i sin tur av Kattegatt och Skagerrak där gränsen mellan Östersjön och Västerhavet går vid Öresund. Man kan säga att gränsen ungefär går där Öresundsbron går. De här är gränser som svenska SMHI har delat in havet i men det finns andra organisationer som delar in sjön aningen annorlunda. Vissa skiljer till exempel inte på Östersjön och Västerhavet utan ser det som en enhet.