page-3-1Världens hav står inför många olika hot men ett är säkert och det är att inget hav är längre opåverkat av oss människor. Problemen skiljer sig vart man väljer att titta och vilket hav man studerar. Bilden ovan visar det som en gång var en av världens största inlandshav, Aralsjön. Låt inte namnet lura er precis som Östersjön klassades det som ett hav. Idag är det en öken och det är endast de fartyg som finns kvar mitt i denna öken som signalerar att det en gång i tiden var ett ha fullt med liv.

Olika hav, olika hot

Beroende på vilket hav man väljer att titta på hittar man olika problem och olika hot. page-3-2Något som påverkar alla hav är klimatförändringarna som vi upplever på jorden. Utsläpp, fossila bränslen och växthuseffekten påverkar alla hav på olika sätt. Dels blir haven varmare. Det ser man främst vid de båda polerna där isen smälter vilket leder till en ötre havsnivå, att arter får det svårare att hitta föda och att arter utrotas. Som ni ser för värmen med sig massa olika problem som påverkar arter i vår omgivning och indirekt påverkar allt i vårt ekosystem inklusive oss.

Att haven dessutom blir surare samtidigt p.g.a. utsläpp av bland annat koldioxid vilket gör att haven försuras snabbare än vad de gjort de senaste 55 miljoner åren. Något man kan läsa mer om på ladypard. Vilken effekt som det kommer ha för djurliv och haven i stort är svårt att säga. Ett som är säkert är att djurlivet påverkas och att korallreven tar stor skada. Så pass stor skada att de kan vara utplånade under vår livstid. Det kanske inte är så skrämmande men indirekt påverkas hela ekosystemet som även du är en del av.

page-3-3Andra hot är att till exempel havsnivån i alla hav kommer även den att höjas vilket kommer påverka olika regioner olika. Även salthalterna i havet påverkas av klimatpåverkan vilket gör att djurlivet påverkas. Redan idag finns det bevis att vissa arter gynnas medan många missgynnas av saltmängden som ändras i haven.

Andra hot som kan förstöra haven är skräp som släpps ut i havet eller tillslut hamnar där. Det kan röra sig om vanligt skräp. plast, kartonger, fisknät och flaskor som oftast kommer från fartyg. Upp till 6,5 miljoner plast dumpas varje år i havet vilket tar många hundra år att bryta ner. Soporna smutsar inte bara ner och skapar en dålig miljö de dörrar djur och natur. Även ammunition och kemiska stridsmedel hittar sin väg ner i havet vilket även det kan ha förödande konsekvenser. Andra hot är mikroplaster och syntetmaterial som även det dumpas direkt i våra hav.

page-4-top-bannerEn annan bov som oftast ses som lite otippat är övergödningen och anledningen till varför det är ett otippat hot är att problemet är inte att människan direkt dumpar gödningsmedel i havet utan att våra jordbruk, industri och trafik indirekt skickar det in till havet via bland annat regn och vattendrag. 30 000 ton av fosfor och nästan 1 miljon ton kväve tar Östersjön emot varje år tack vare människan som på ett radikalt sätt förändrar havets ekosystem.

Det kanske mest vanliga samhällsproblemet som associeras med havet är föroreningsproblemet med oljeutsläpp. Oftast kommer de från fartyg som dumpar olja men främst ifrån olyckor av tankbåtar eller oljeriggar. Just i Sverige är vi inte jätte känsliga för sådana utsläpp bland annat tack vare oluff, men andra delar av joden har jätte stora problem där olyckan i mexikanska golfen kan vara ett skräck exempel eller delar av Kenyas kust som helt och hållet förstört hela områden.

Andra hot är miljögifter ism släpps ut via att vi människor använder ämnen som är giftiga för havet och till och med ibland oss. Även om gifter har minskat drastiskt sedan 1970 talet är det fortfarande ett stort problem. Båtfärg som man använder kan vara giftig och förgifta arter som vi sedan äter eller arter så att de dör. Det i kombination med överfisket det vill säga att vi fiskar för mycket fisk för att det ska vara hållbart har tömt havet på liv. Lägger man även på läkemedelsrester som når ut till våra hav så märker vi snabbt att vi har stora problem.

Zapisz

Zapisz

Zapisz